Jerzy Jarniewicz

Trzeba się trzymać mocno w ryzach, by twórczości sześciu poetek nie narzucić jednego – zwłaszcza swojego – głosu.

— Jerzy Jarniewicz, tłumacz z języka angielskiego

Wybór wierszy Sześć poetek irlandzkich to autorska antologia tłumacza Jerzego Jarniewicza, prezentująca wiersze sześciu współczesnych poetek irlandzkich, zarówno z północnej części wyspy, jak i z Republiki Irlandii, reprezentujących kilka pokoleń pisarek i bogactwo ich języków poetyckich. Są tu wiersze Leontii Flynn, Medbh McGuckian, Pauli Meehan, Sinéad Morrissey, Eilean Ni Chuilleanain i Nuali Ni Dhomhnaill. Większość z nich po raz pierwszy prezentowana w polszczyźnie (każda około dwudziestoma wierszami), choć od wydania książki niektóre z poetek zyskały w Polsce popularność: Ni Dhohmnaill otrzymała Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Zbigniewa Herberta, a Sinéad Morrissey – Nagrodę Literacką Europejski Poeta Wolności. Antologia ukazała się w 2012 roku nakładem Biura Literackiego.

W nagraniu wideo Jerzy Jarniewicz zdradza, czego nie robi się tłumaczowi.

W nagraniu audio tłumacz mówi o zróżnicowaniu języka sześciu poetek irlandzkich, wielowiekowej marginalizacji poezji kobiet w Irlandii i przekładzie jako pracy zawsze niedokończonej.  

Wiersz Rzeźba Pigmaliona Eiléan Ní Chuilleanáin…

Not only her face, laid back staring in the ferns,

But everything the scoop of the valley contains begins to move

(And beyond the horizon the trucks beat the highway).

 

A tree inflates gently on the curve of the hill;

An insect crashes on the carved eyelid;

Grass blows westward from the roots,

As the wind knifes under her skin and ruffles it like a book.

 

The crisp hair is real, wriggling like snakes;

A rustle of veins, tick of blood in the throat;

The lines of the face tangle and catch, and

A green leaf of language comes twisting out of her mouth.

…w przekładzie Jerzego Jarniewicza

Nie tylko jej twarz z kamienia i oczy wśród paproci,

Ale też wszystko, co zagarnęła dolina, zaczyna się poruszać

(a za horyzontem ciężarówki dudnią na autostradzie).

 

Drzewo nabrzmiewa na krzywiźnie wzgórza;

Jakiś owad rozbija się na rzeźbionej powiece;

Trawy szybują na zachód od swoich korzeni,

Gdy wiatr wsuwa jej nóż pod skórę, kartkuje jak książkę.

 

Kręcone włosy są żywe, wiją się jak węże;

Szelest żył, krew tyka cicho w gardle;

Plączą się linie twarzy, szukają szczelin, a

Zielony liść języka wysnuwa się z jej ust.

O tłumaczu

Jerzy Jarniewicz (ur. 1958 w Łowiczu) – tłumacz literatury angielskojęzycznej, poeta, krytyk literacki. Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim. Jest członkiem redakcji „Literatury na Świecie”. Autor czternastu książek krytycznoliterackich, między innymi Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim (2012) oraz nominowaną do Nagrody Nike Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze (2018). Wśród opublikowanych przez niego książek przekładowych znalazły się utwory Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Raymonda Chandlera, Johna Banville’a, Edmunda White’a, Ursuli Le Guin, Denise Riley i wielu innych. Mieszka w Łodzi.